Certifikace barev a textilu

Certifikáty textilu

Oeko-Tex Standard 100

Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky na škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě, knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu kůže se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok.

Organic Content Standard 100 (OCS 100)

Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společnost organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závislosti na podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/ kbt vláken) příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifikace musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem.

Textilní iniciativa Fair Wear Foundation

Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich subdodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematických bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouvy, výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, pokud je alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud oblečení v takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou podniku zadána nutná opatření ke zlepšení, jejichž realizace musí být dokumentována.

Textilní iniciativa Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP):

Tato podniková iniciativa založená v roce 2000 americkou obchodní organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, které musejí dodržovat výrobní firmy, aby získali certifikaci. Na oblečení není žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifikovat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárství, nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminace, zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zlatý certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách.

Certifikovaná bavlna FAIRTRADE

Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifikace se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispělo ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a musí se snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooperací a musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické (ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo biologické obdělávání půdy.

Textilní iniciativa Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX)

Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky, zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou, kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv svých dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, branži ani na jinych faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje.

BSCI Business Social Compliance Initiative

Společně s tím, jak se rozšiřují možnosti firem vyrábět po celém světě, zvyšuje se i dohled nad pracovními podmínkami v dodavatelském řetězci, a to zejména v rozvojových zemích. BSCI je široká platforma firem, které usilují o zlepšení společenské odpovědnosti ve světovém dodavatelském řetězci. Maloobchodníkům, obchodním značkám, dovozcům a obchodním společnostem nabízí komplexní monitoring a systém hodnocení všech druhů výrobků.

PETA - Approved Vegan - oblečení bez utrpení

PETA - Approved Vegan zaručuje, že oděvy neobsahují žádné živočišné složky a že žádné zvíře při výrobě netrpělo. Jedná se o další krok k udržitelné a odpovědné produkci. PETA je organizace bojující za práva zvířat a jako taková odmítá druhovou nadřazenost a bojuje proti vykořisťování a zneužívání zvířat jakýmkoli způsobem. Dělá o zneužívání zvířat osvětu pro zákonodárce a širokou veřejnost a také propaguje porozumění právu všech zvířat, aby s nimi bylo zacházeno s úctou. PETA propaguje veganství, snaží se změnit podmínky pro chování hospodářských zvířat na jatkách, vysílá aktivisty v utajení do výzkumných laboratoří, cirkusů a na farmy, umisťuje zvířata dříve využívaná pro zábavu do rezervací a žaluje společnosti, které odmítají změnit své stávající praktiky týkající se zacházení se zvířaty.

Certifikáty tiskáren a barev

DTG tisk

(Direct To Garment printing) nebo jen přímý digitální tisk je moderní metoda potisku triček, mikin a ostatního textilu. Tisk už od jednoho kusu. Pro DTG tisk máme to nejlepší vybavení. Tiskárny od Brother GT Series GTX, které používají ekologické inkousty na bázi vody. Textilní barvy jsou vyráběny podle exkluzivního složení, aby poskytovaly nejlepší možné výsledky a byly šetrné k životnímu prostředí. Náš tiskový proces používající originální pigmentové inkousty, které jsou v souladu s CPSIA *, což omezuje plýtvání životního prostředí a zajišťuje bezpečný tisk zejména na dětské oděvy. Jsou ECO PASSPORT certifikované společností OEKO-TEX®.

Certifikovaná pratelnost- Naše tiskárny poskytují vysoký AATCC - stálost při praní barev vyšší než 4,0.

Sítotisk

Přímý tisk sítem tzv. sítotisk je vhodná a cenově výhodná metoda pro potisk velkých sérií triček, plátěných tašek a ostatního textilu od cca 20-30 kusů. Pro tisk používáme inkousty, které neobsahují PVC. Barvy splňují ekologické požadavky a lze je použít na přírodní a syntetické tkaniny. Inkoust má hladký, měkký dotek s nízkou lepivostí a matný povrch, který na textilu připomíná inkousty na vodní bázi. Kompletní řada inkoustu zahrňuje 3D transparentní inkousty (použití třpytivých a kovových prášků), standardní barvy, OP barvy (vysoká neprůhlednost), FLUO Color (fluorescenční barvy) a základní přenosné barvy. Inkoust získal certifikaci OEKO-TEX® Standard 1001 a GOTS2.

Sublimační tisk

Ideální metoda na potisk bílých textilií z polyesteru a na potisk reklamních předmětů, nerezových lahví, hrnků a sklenic. Na potisk používáme digitální přenosné inkousty. Jsou to speciálně vytvořené inkoustové cartridge, které používají speciální inkousty citlivé na teplo k trvalému barvení pod povrchem polymerem potažených povrchů. Všechny inkousty a sublimační produkty z našeho sortimentu (zejména ty, které jsou používané s potravinami) podléhají testování a certifikací společností SGS.