Pravidla soutěže Ukaž se jak fandíš a vyhraj!

Pravidla soutěže na Instagramu T-shock.eu

Název soutěže: Ukaž se, jak fandíš, a vyhraj!

Soutěž o 2 kartony piv a další hodnotné ceny

O co soutěžíme?

 • cena: 2x karton 0,5 l plechovek Pilsner Urquell
 • cena: Balíček s našimi produkty v hokejovým módu v hodnotě 800 Kč
 • cena: Dárkový poukaz na nákup v našem e-shopu v hodnotě 500 Kč
 • cena: Nerezová láhev s potiskem
 • cena: Batůžek s potiskem

Kdy soutěž probíhá?

Soutěž probíhá v termínu od 10. 5. 2019 do 26. 5. 2019 (23:59)

Jak se můžete zúčastnit?

 1. follow (sledujte instagramový firemní profil) @tshock_official
 2. dejte like na fotku soutěže na Instagramu
 3. přidejte komentář pod fotku soutěže na Instagramu: soutěžím
 4. pořiďte fotku od 10. 5. do 26. 5. 2019 při sledování hokeje v jakémkoliv zařízení (doma při telce, v aréně, v hospodě, venku, na přednášce, v práci, na náměstí, s kámoši, s rodinou, s domácím mazlíčkem), a zveřejněte na svém osobním profilu
 5. na fotce musí být alespoň jedna fyzická osoba
 6. označte fotku hashtagem #fandimstshockem, pokud nemáte veřejný profil, pošlete fotku na mail soutez@t-shock.eu

Kompletní pravidla soutěže čtěte níže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž o 2 kartony piv a další hodnotné ceny“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

I. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je T-shock, s.r.o., Cejl 107, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 10.5.2019 do 26.5.2019 na Instagramu. (dále jen „doba konání soutěže“).

III. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba užívající Instagram starší než 18let. (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže. Ze soutěže jsou vyloučené osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

IV. Výhra v soutěži, předání výhry

Pět výherců bude vybráno na základě fotek sdílených na osobním profilu Instagramu pod hashtagem #fandimstshockem. Pokud uživatel Instagramu nemá svůj profil veřejný, fotku taky zašle na e-mail soutez@t-shock.eu. Odborná porota vybere 5 nejzajímavějších fotek, které budou plnit dané požadavky. Vybraní výherci musí plnit i ostatní dané požadavky (dále jen “podmínky soutěže”). Výběr výherců proběhne v pondělí 27.5.2019. Výherce soutěže bude informován v Instastories a vyzván k zaslání adresy v soukromé zprávě. Výhry budou následně zdarma poslány dopravcem na uvedenou adresu. Výherce, který vyhraje první cenu, bude vyzván k zasláni kopie OP. Tím potvrzuje dovršení 18let.

V. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a instagramový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků a fotek na webu a instagramovém profilu pořadatele.

VI. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a instagramového komentáře). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Brně dne, 25. 4. 2018

Zpět na stránky soutěže